Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, www.metagroplaatbewerking.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van www.metagroplaatbewerking.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.metagroplaatbewerking.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Metagro Plaatbewerking. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Metagro Plaatbewerking of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Metagro Plaatbewerking . All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.